Alelyckans vattenverk i Göteborg byggs nu ut för att trygga stadens tillgång på hälsosamt och gott vatten.

Elektrofabriken har fått i uppdrag att leverera komplett kraftförsörjningsutrustning.

Leveransomfattning:
  • Xiria E Mellanspänningsställverk
  • 2st Transformatorer 1250kva
  • 2st Lågspänningsställverk
  • Hjälpspänningsutrustning
  • Skenstråk
  • 30-tal elcentraler