Anläggningen blir ett nytt tillskott i Bring Frigos nätverk av tempererad lagring och transporter i Norden. Anläggningen kommer att bli 11.000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.

 

Leveransomfattning:

  • Xiria Mellanspänningsställverk
  • Transformator 1250kVa
  • 2st Lågspänningsställverk
  • Hjälpspänningsutrustning