Elektrofabriken lanserar nu SPS Smart Power Station med energilagring, anslutningar för förnybara energikällor och laddningsstationer för elfordon. En lösning som integrerar funktionerna hos en fjärrstyrd transformatorstation, som arbetar i Smart Grid-systemet med en dubbelriktad växelriktare (laddning / urladdning) för energilagring, samtidigt som man säkerställer möjligheten att ladda elfordon, både bilar och bussar.

Systemet kan dessutom leverera energilagring eller direkt leverera från förnybara energikällor, t.ex. solcellspaneler eller vindkraftverk.

För mer info… SPS – Smart Power Station