Rotoblok

 

Rotoblok VCB är ett kompakt och flexibelt ställverkssystem som utvecklats för
användning i mellanspänningsnät upp till 24 kV.

Hela ställverket inklusive effektbrytare, mätfack, samlingsskena och kabelanslutningar är uppbyggt av modulkomponenter.

Ställverket är konstruerat för att uppfylla alla normala drift- och säkerhetskrav i distributionsnät, liksom för olika industriella tillämpningar.

TGI 24
”3 i 1”-brytaren TGI 24 är utvecklad och tillverkas av Koronea.
Tack vare dess ringa storlek så har man kunnat reducera storleken på facket till 500 mm.
Genom att integrera lastbrytare och jordkopplare med effektbrytaren har man kunnat nyttja vakuumtekniken fullt ut och därmed minimerar man risken för kortslutning.
För att öka säkerheten för användaren, har TGI 24 försetts med två typer av visuell positionering:
Genom att vrida brytaren kan man aldrig förväxla dess läge ” ON-OFF-EARTH” (TILL-FRÅN-JORD).

Via det främre fönstret kan man även se anslutningskontakternas läge.

Beskrivning

 

Teknisk Data:

 • Märkspännings: 12-24 kV
 • Märkström: 630/1250A
 • Kortslutningshållfasthet: 16 kA (3 s) / 20 kA (1 s)

I enighet med standard:

 • SS-EN 62271-1
  Kopplingsapparater för spänning över 1 kV
  Del 1: Gemensamma specifikationer
 • SS-EN 62271-100
  Kopplingsapparater för spänning över 1 kV
  Del 100: Effektbrytare
 • SS-EN 62271-200
  Kopplingsapparater för spänning över 1 kV
  Del 200: Metallkapslade ställverk för växelström med märkspänning
Title Type Size
Katalog Rotoblok VCB application/pdf 494 KB