Hager unimes H

Systemet är konstruerat för att uppfylla de ständigt ökande kraven på distributions och procesställverk för alla behov upp till 4000 A.
Varje enskild funktionsmodul i systemet är systematisk planerad – från brytarutrustning och montagesystem till skåp och programverktyg.
Systemet uppfyller kraven i SS-EN 60439-1 och SS-EN 61439-1/-2.

Beskrivning

 

Inkommande/utgående stora matningar

 • Inkommande/ utgående matning med effektbrytare
 • Invändig separation upp till form 4
 • Kabeldragning via ovansida eller botten
 • Anslutningssystem för kabel

Fastmonterade grupper

 • Utgående matning med effektbrytare och lastbrytare upp till 630 A.
 • Invändig separation upp till form 4
 • Individuella utgångar, effektbrytare, motorstarters, säkringsgrupper etc.

Borttagbara grupper

 • Utgående matning med effektbrytare och lastbrytare upp till 630 A.
 • Tomma moduler för individuella tillämpningar
 • Borttagbara grupper och kan bytas utan att strömförsörjningen måste kopplas från
 • Invändig separation upp till form 4
 • Enkelt underhåll och färre driftstopp

Utdragbara enheter, kassetter

 • Utgående matning med effektbrytare och lastbrytare upp till 630 A.
 • Utgående matning för motorgrupper upp till 250 kW
 • Tomma kassetter för individuella tillämpningar
 • Enkel och enhetlig hantering av alla kassettstorlekar
 • Kassetterna kan bytas utan att strömförsörjningen måste brytas
 • Invändig separation upp till form 4
 • Lägesindikator för drift, test eller utdraget läge
 • Enkelt underhåll utan behov för specialverktyg vid byte
 • Minimal stilleståndstid
 • IEC/EN 61439-standard

Allmänt, installationsfack

 • Faskompensering
 • Installationssystem, centraler, kompakta grupper
 • Utgående grupper med skensystem
 • Individuella fasta enheter på montageplåt