Derome Modulhusfabrik

Derome Modulhusfabrik

Derome´s nya produktionsanläggning i Värö

Produktionsanläggningen i Värö utanför Varberg är Deromes största enskilda investering någonsin. När anläggningen står klar och produktionen tas i drift under hösten 2018, kommer den att bidra till närmare 50 nya arbetstillfällen i regionen.

Derome Plusshus nya produktionsanläggning och kontor är mycket strategiskt placerad nära E6, vilket möjliggör smarta logistiklösningar. Produktionskapaciteten kommer att ligga på 1600 volymer per år, vilket innebär 600 lägenheter.

 När den nya husfabriken tas i drift kommer anläggningen drivas av solceller och energi från vind- och vattenkraft. En solcellsanläggning på ungefär 6 600 kvm har installerats på taket och beräknas försörja hälften av fabrikens elförbrukning.

 

Leveransomfattning:

  • Xiria Mellanspänningsställverk
  • xEnergy Lågspänningsställverk
  • 2st Transformatorer 1250 kVa
  • Larm/Korskopplingsskåp
  • 30-tal Elcentraler
Färdigheter

Upplagt på

december 20, 2017