Sundsvalls Sjukhus

Sundsvalls Sjukhus

Leverans av transformatorer

Länssjukhuset Sundsvall är ett av tre sjukhus i Landstinget Västernorrland, som i sin tur ingår i Norra sjukvårdsregionen. Länssjukhuset bedriver verksamhet främst i Sundsvall, men även i Härnösand, under gemensam sjukhusadministration.

Leveransomfattning:

  • 12st transformatorer 1000kVa
Färdigheter

Upplagt på

oktober 16, 2016