Plåtstationer

Metallkapslade Transformatorstationer

Avsedda för elfördelning och distribution av mellan- och lågspänning. Stationernas konstruktion baseras på en korrosionsbeständig stålramskontruktionl. Alla yttre element, inklusive tak, sidoväggar, takrännor, lyftöglor och dörrar, är tillverkade av antingen galvaniserad aluminium eller polyesterbelagd stålplåt.

Applikationer:

 • Bostadsområden
 • Små och medelstora industrifastigheter
 • Fastigheter för allmännytta (kontorsfastigheter, sjukhus, hotell, köpcentra, idrottsarenor mm.

 

 

Kategori:

Beskrivning

 • Hög kvalité och säkerhet
 • Designad och testad i ackrediterade test-laboratorier, tillverkad i enlighet med IEC 62271-202.
 • Material och komponenter utvalda för att säkerställa säker drift i minst 30 år.

Smart Grid

 • Anpassad för fjärrmanövrering ”fjärrkontroll” och kontroll inom Smart Grid-system.
 • Kompatibel med distributionssystem som drivs hos olika operatörer.

Flexibilitet

 • Modulär design, möjliggör ett brett utbud av stationskonfigurationer baserat på standardmoduler.
 • Design som passar till omgivningen på installationsplatsen (t ex 2- eller 4-lutande tak täckta med metallplattor eller tjärpapp, exteriör färdig med träpaneler etc.).

Miljövänlig

 • Utvalda komponenter som inte är farliga för miljön
 • Integrerade, läckagefria oljeuppsamlingskärl som kan hålla 100% av oljan vid transformatorfel.

Ekonomiskt

 • Låg vikt, självbärande metallkonstruktion.
 • Möjlighet att installera direkt på mark eller på förberedd mark utan fundament. Ger minskade installationskostnader och sparar tid.

 

Title Type Size
Katalog MRw plåtstationer application/pdf 3 MB