SPS Smart Power Station

SPS Smart Power Station med energilagring, anslutningar för förnybara energikällor och laddningsstationer för elfordon. En lösning som integrerar funktionerna hos en fjärrstyrd transformatorstation, som arbetar i Smart Grid-systemet med en dubbelriktad växelriktare (laddning / urladdning) för energilagring, samtidigt som man säkerställer möjligheten att ladda elfordon, både bilar och bussar.

Systemet kan dessutom leverera energilagring eller direkt leverera från förnybara energikällor, t.ex. solcellspaneler eller vindkraftverk.

 

Kategori:

Beskrivning

Egenskaper:

Säkerhet och kvalité:
 • Stabiliserar parametrarna i kraftnätet och förbättrar leveranssäkerheten.
 • Jämnar ut oregelbunden belastning, spännings- och frekvensfall.
 • Ökar säkerheten för kraftförsörjningen av offentliga anläggningar och sjukhus samt kontinuiteten i tekniska
  processer vid industrianläggningar.
 • Energilagring baserad på litiumjonteknologi, som garanterar livslängden på upp till 5000 fullcykler, vilket
  innebär en driftstid på upp till 20 år
Intelligens / Smarta Elnät:
 • Anpassad till fjärrövervakning och kontroll inom smarta elnät, som arbetar med SCADA.
 • Laddning av fordon med direkt likström (DC) eller växelström (AC), integrerad laddare med hög kapacitet
 • En alternativ lösning för distribuerade UPS-system (kontorsbyggnader, industrianläggningar)
 • Modulär och skalbar lösning som bygger på komponenter som tillverkas i egen fabrik.
Flexibilitet:
 • Flexibel konfiguration som möjliggör ett stort urval av funktioner anpassade till kundens individuella behov
 • Modern design som möjliggör att anpassa stationen till omgivningen på installationsplatsen
 • Lagring av energi från elnätet (t.ex. en billigare natttariff) eller från förnybara energikällor med möjlighet
  att använda energi utanför genererad period.
 • Minimerat installationsutrymme genom integrering av olika strömförsörjningssystem

 

Title Type Size
Katalog Smart Power Station application/pdf 1 MB